Legyél TE is Pedagógiai és családsegítő munkatárs

Jelentkezési lap középfok gimnázium, pedagógia és családsegítő munkatárs

Neked ajánljuk a Pedagógiai és családsegítő OKJ képzést, ha...
• Szeretsz gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni.
• Empatikus, segítőkész vagy.
• Fontos Neked a jővő generációja.
• Érdekel a pedagógia és a pszichológia tudománya.
Iskolánkban tapasztalt és képzett tanáraink a pedagógiai asszisztens és családsegítő munkatárs legfontosabb elméleti és gyakorlati tudását adják át.
A Pedagógiai és családsegítő munkatárs Magyarországon igen keresett szakember, OKJ-s képzésünk elvégzését követően bármely magyarországi munkahelyen elismert szakmai végzettséggel pályázhatsz.
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –
Pedagógiai és családsegítő munkatárs feladatai
• A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
Tanított modulok:
• 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
• 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
• 11687–16 Program és szabadidő szervezés
• 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
• 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
• 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
• 11499–12 Foglalkoztatás II.
• 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
Pedagógus és családsegítő munkatárs képzés után betölthető munkakörök:
Oktatási asszisztens